Edisi Siyam Ramadhan 1441H (Ibu Nanik)

Assalamualaikum wr.wb…. Bocah-bocah mboten kraos kita sampun mlebet dinten ingkang kaping selangkung Wulan ramadhan. Wonten Wulan ramadhan samenika, kita diparingi ujian wontenipun pandemi covid 19. Ewa dene wonten kahanan kang kados makaten, mboten ngirangi greget kita sajroning nindakaken amalan-amalan ingkang Sae, kadosta: nindakaken ibadah sholat wajib kaliyan sunah, ngathahi maos Al Qur’an, tarawih sapunggalanipun. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken menika saben dinten dipun cathet kaliyan Allah SWT minangka amal kabecikan. Amin

Read more

Edisi Siyam Ramadhan 1441H (Ibu Nanik)

Assalamualaikum wr.wb Mangan jajan lungguh klasa. Mangan krupuk campur sega. Ayo padha nglampahi ibadah pasa ben beja akhirat mlebet suwarga. Kados pundi pawartasipun bocah-bocah??Mugi pinaringan kasarasan sedaya..Amin. Boten kraos ibadah Siyam Ramadhan menika sampun dumugi kaping 18, mugi-mugi kagiyatan kita saben dinten dipun catheh dening Allah SWT minangka dados amal kasaenan kita. Sampun kasupen bocah-bocah wonten bulan Ramadhan menika kita sasaged-sagede nindakaken amalan-amalan ingkang Sae kadosta nindakake ibadah sholat wajib kaliyan sholat sunah, Maos Al Qur’an, tarawih sapanunggalanipun. Nuwun… Wassalamu’alaikum

Read more

Sugeng Nindakake Ibadah Siyam Ramadhan 1441H (Ibu Nanik)

Assalamualaikum Wr Wb. Kados pundi pawartasipun (kabarnya) bocah-bocah?? Mugi pinaringan kasarasan (kesehatan) sedaya.Bocah-bocah mboten kraos kita sampun dumugi dinten kaping sewelas siyam ramadhan. Mugi ibadah Siyam kita tinampi dening Allah SWT..Amin. Pramila saking menika wonten bulan kang kebak barokah menika kita ningkataken ibadah kita kadosta sholat (sholat wajib kaliyan sunah), ngathahi maos Al Qur’an, tarawih. Wassalamu’alaikum wr wb…Nuwun

Read more

Tugas ke 3 Mapel Prakarya Kelas 9 (Ibu Nanik)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar! Apa yang dimaksud bahan pangan setengah jadi? Jelaskan mengenai bakso ikan! Uraikan mengenai telur asin! Terangkan mengenai ikan louhan! Sebutkan ukuran-ukuran akuarium! Tugas dikerjakan dibuku tulis difoto dikirim melalui WA nomer 085645390262. Batas pengumpulan tugas maksimal pukul 20.00 hari Sabtu tanggal 4 April 2020. Sebagai absensi kehadiran. Terimakasih.

Read more

Tugas 2 Mapel Bahasa Jawa (Ibu Nanik)

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor Iki kanthi patitis! Sebutna jinise wacan narasi! Andharna tetengere karangan narasi! Sebutna unsur-unsur intrinsik legendha! Sebutna tuladhane karangan kang klebu narasi ekspositoris! Sebutna tuladhane karangan kang klebu narasi sugestif! Tugas dikerjakan dibuku tulis difoto dan dikirim melalui WA nomer 085645390262. Batas pengumpulan tugas maksimal pukul 17.00. Pengumpulan tugas juga dianggap sebagai absensi, jika tidak mengumpulkan tugas dianggap tidak masuk. Terimakasih.

Read more

Materi Budidaya Ikan Hias Tugas Mapel Prakarya Kelas 9 (Ibu Nanik)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar! Apa yang di maksud dengan ikan hias! Uraikan mengenai ikan arwana! Sebutkan 3 manfaat instalasi aerasi! Sebutkan wadah yang dapat digunakan dalam budi daya ikan hias! Terangkan kolam sebagai wadah ikan hias! Tugas dikerjakan dibuku tulis lalu difoto dan dikirim melalui WA nomer 085645390262. Batas pengumpulan tugas maksimal pukul 19.00. Pengumpulan tugas juga dianggap sebagai absensi, jika tidak mengumpulkan berarti dianggap tidak masuk. Terimakasih

Read more
1 2
Open chat
Assalamualaikum Wr.Wb
Selamat Datang di Ruang Belajar MTsN 2 Lamongan
Ada yang bisa kami bantu?
Powered by